.

EYS POLİTİKAMIZ

 

  • Müşteri odaklılık ilkesi doğrultusunda, kaliteli, güvenilir ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak,

 

  • Tüm paydaşlarımızla etkin iletişim ve iş birliğinde bulunmak,

 

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre bilincinin, faaliyetlerin her aşamasında yaşatılması için gerekli olan eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek,

 

  • Riskleri değerlendirerek, Entegre Yönetim Sistemi’ nin sürekliliğini tehdit eden riskleri en aza indirmek,

 

  • Atıkları azaltarak ve geri dönüşüm teknolojilerini uygulayarak, çevre kirliliğini önlemek ve kaynakları akılcı bir şekilde kullanmak,

 

  • Entegre Yönetim Sistemi’ mizi gözden geçirerek etkinliğini sürekli iyileştirmek.